SCSI硬碟備份代工

提供SCSI母碟資料備份代工拷貝

※客戶提供母碟和子碟,子碟可為SCSI、IDE或SATA硬碟。

※若子碟容量需要做容量限縮時,請先告知欲限縮的容量。

※代工費用:NT:800元未稅 (運費另計)   (以拷貝一顆子碟計算)

 

備註:1.本公司所有代工行為不附帶任何保證及法律責任

            2.如來源或代拷裝置有異常情況請事先告知,本公司將評估可否執行備份之

     工作;若經評估後不建議備份工作,則本公司將會告知,若告知後客戶仍願意

     執行備份工作而造成裝置損毀,本公司概不負責!

 

                                    【回到上一頁】